מתחילים:
                שיעור 1
 • הכרת תוכנת האקסל
 • אפשרויות תנועה באקסל
 • הוספה/הורדת פקודות בסרגל כלים
 • לימוד על לשוניות בסגל כלים(יפרש על מספר שיעורים)
                  שיעור 2
 • המשך לימוד לשוניות
 • פונקציות חשבוניות
 • סימנים, טבלאות, טווח, שורה, עמודה .....
 • עבודה עם גיליונות
                  שיעור 3
 • בניית טבלאות – ועיצוב טבלה
 • מיון + סינון
 • הקפאת עמודות/שורות
 • קיבועים
                  שיעור 4
 • עבודה עם פונקציות
 • תרשימים
 • עיצוב מותנה
 • פונקציית vlook up + match+ index

             אקסל מורחב
                  שיעור 1
 • פונקציית AND,OR
 • פונקציות התניה עם IF
 • INDEX, MATC
 • פונקציית if
                     שיעור 2
 • פונקציות של תאריכים וזמנים
 • פונקציית החזרה IFERROR
 • יצירת רשימה נפתחת
 • חתירה למטרה
                   שיעור 3
 • יצירת היפר קישור
 • פונקציות עיגול
 • נעילת קובץ/גיליון
 • PIVOT
                   שיעור 4
 • פונקציות פיננסיות
 • טבלאות דינמיות
 • אזור הדפסה
 • הוספת כותרות לגיליון

 • ניתן להתאים את הקורס לפי צורך אישי,וללמוד חלק מהנושאים עם דגש לעיקר.
 • יתכנו שינויים בסדר לימוד הקורס , ושינויים לפי דרישה .
 • ניתן לעשות שיעור לפי שעה ולא קורס שלם.
 • ינתנו תרגילים לעבודה בבית לחיזוק הידע.
 • ניתן להוסיף חומר לימוד לפי דרישה.
 • כמובן שיש עוד טריקים שלומדים בקורס וישנה הרחבה לכל סעיף לימוד.
 • השיעורים בקבוצות - יתוכנו 3 מפגשים של מספר שעות רב יותר
אז מה לומדים בקורס